Uni top banner main

Alla medlemmar upplagda i MyClub

Publicerad 2022-05-20 07:29
Sedan några dagar är alla medlemmar inlästa i MyClub. Det som återstår är att aktivera grupper, tilldela gruppledare och utbilda alla berörda i MyCub.

MyClub är vårt nya system för att hantera allting som rör klubbverksamheten. allt ifrån medlemsregistrering, avgifter, träningsplanering till närvaro och informationsutskick hateras i systemet.

Henrik Hedlund
Md dg logga
Md kumlins elektriska
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub