Uni top banner main

Ungdomsverksamhet

Vid intresse för ungdomscykling, maila gärna till info@ckuni.com


Klubbregler:
1. Hjälm är ett krav vid all from av cykling i klubbens regi!

2. Lyssna alltid på din tränare, ledare.

3. När vi rör oss i grupp eller cyklar enskilt, framför allt i CK Unis kläder, uppför vi oss och bemöter andra ute i trafik och natur med hänsyn och respekt.

4. Vi är goda kamrater. Vi har nolltolerans mot kränkande behandlingar och våld.

5. Vi kommer till träning/tävling i rätt tid, med rätt utrustning och med en cykel som är i funktionsdugligt skick.


Reglerna är till för att cyklingen ska kunna genomföras säkert och upplevas som rolig för alla.
Bryter man mot reglerna kan man bli avstängd från klubben.


Lite filer med olika övningar:

Pptx cykelskiss.pptx (400 KB)
Md dg logga
Md kumlins elektriska
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub